U Desyre vrše otkup krumpira i ostalog povrća. Na suvremenoj liniji za sortiranje i prebrajanje vode brigu o sigurnosti i kvaliteti proizvoda – posjeduju certifikat Global GAP – Good Agricultural Practice.

Pakiranje – krumpir

• u raschel vreće 5 i 10 kg, sa ušivenom trakom sa svim potrebnim podacima (naziv proizvoda, EAN)
• giro vrećicu – 1.5, 2 i 3 kg, sa deklaracijom sa svim podacima
• flow pack pakiranja – 1 kg, samo za delikatesni krumpir
• pakiranje od 3 kg u drvenom sanduku – idealno za male vrtove i hobby proizvođače

Pakiranje – luk

• rukavac – crveni, ljubičasti i mix
• kliper pakiranja – 1 i 2 kg