Challenger

Challenger (Aziza x Victoria) je rodna, široko prilagodljiva i višenamjenska sorta. Otporna je na običnu krastavost i dobro se čuva. Pogodan je za pripremanje pire krumpira, različitih smjesa za krokete, popečke, uštipke i druga različita krumpirova tijesta. Tradicionalne “pole” napravit ćemo upravo od ove sorte krumpira.

Challenger boja mesa i kožice

Challenger dospijeće

– Visokoprinosna sorta
– Široko prilagodljiva (adaptabilna)
– Više namjenska sorta
– Otporna je na običnu krastavost
– Dobro se skladišti

Kulinarski tip BC – brašnjav
Dospijeće 57 Srednje kasan
Prinos zrelog nasada 111 Visok
Veličina gomolja 78 Srednja
Oblik gomolja Ovalan / izduženo ovalan
Broj gomolja 15-17
Boja mesa nakon kuhanja Svijetložuta
Boja kožice Žuta
Bobe Nekoliko
Period dormantnosti 70 Dugačak
Nicanje 66 Normalno
Osjetljivost na metribuzin 83 Umjereno osjetljiv
Razvoj lišća i cime 73 Snažan
Unutrašnje modrice 15 Prilično osjetljiv
Babičavost 78 Umjereno osjetljiv
Sadržaj suhe tvari / škrob 22,5% / 16,6%
Podvodna težina gomolja / specifična masa 417 / 1.09
Prstenasta plutasta pjegavost gomolja (TRV) 55 Osjetljiv
Plamenjača lista 50 Osjetljiv
Plamenjača gomolja 67 Neznatno osjetljiv
Alternaria 75 Otporan
Obična krastavost 70 Otporan
Prašna krastavost 54 Osjetljiv
PVY 19 Vrlo osjetljiv
Yntn tolerantnost gomolja 99 Tolerantan
PCN otpornost Tip Ro1 Ro2/3 Pa2 Pa3
Vrijednost 1  1  1  1
Rak krumpira Fysio F1 F2 F6 F18
Vrijednost 9 2 2 1

Prilagodite gnojidbu analizi tla.
Dušik (N): približno 110% u usporedbi s drugim srednje ranim sortama.
2/3 dajte prije sadnje a 1/3 kao prihranu.
Tlo siromašno kalijem gnojite kalijevim gnojivom na bazi klora (KCl) neposredno prije sadnje da se smanji pojava modrica.
Da se izbjegne visok sadržaj suhe tvari, treba dodatno pognojiti kalijem nakon formiranja gomolja.
Fosforom gnojiti prema standardnoj preporuci.

Priprema za sadnju i sadnja

Sadnja

Omogućite sjemenu da se aklimatizira na lokalne uvjete prije sadnje.
Za preporuku je tretirati gomolje i tlo radi kontrole Rhizoctonije, srebrolikosti i drugih bolesti kožice koje se prenose tlom. Kod tretiranja tla dobrim se pokazao fungicid azoxystrobin.
Najbolje rezultate ostvarit ćemo na bogatim, plodnim i na srednje teškim glinastim tlima.
Izbjegavajte tla sa velikim rizikom za napad obične krastavosti.
Ako sadimo na teškim tlima, dobra priprema tj. struktura tla je bitna.
Na laganim tlima sa slobodno živućim nematodama, postoji visok rizik od prstenaste plutaste pjegavosti gomolja (infekcija sa TRV-Tobacco rattle virusom). Primijenite nematocid.
Najbolje rezultate daje sadnja gomolja s malim bijelim klicama.
Nemojte saditi u hladno tlo da se izbjegne neujednačeno nicanje.

Tehnološka upozorenja

Rast

Challenger dobro podnosi metribuzin (Sencor).
Vremenski uvjeti imaju jak utjecaj na efikasnost metribuzina, prilagodite dozu uvjetima.
Challenger je osjetljiv na alternariju. Započnite sa zaštitom u vrijeme cvatnje.
Primijenite fungicide koji djeluju na Alternaria solani i Alternaria alternata.
Preporuča se preventivno tretiranje protiv plamenjače.
Na kraju vegetacije primijenite različite fungicide koji su efikasni i u zaštiti gomolja.

Desikacija cime i iskop

Berba

Cilj je postići oko 21,5 % suhe tvari gomolja.
Uništenje cime dok je lišće djelomično zeleno dat će sjajniju kožicu.
U pravilu Challenger se dobro odvaja od stolona i rano mu očvrsne kožica.
Challenger je umjereno osjetljiv na modrice. Kako bi izbjegli mehanička oštećenja, smanjite visinu pada gomolja.
Gomolji su krupni. Pri iskopu i skladištenju pazite da izbjegnete oštećenja i modrice.

Skladištenje

Skladištenje

Usjev iskopan u dobrim uvjetima može se nakon perioda zarašćivanja rana brzo ohladiti.
Da se spriječi dehidracija gomolja, treba ih hladiti tako da bude mala razlika između temperature zraka za hlađenje i uskladištenih gomolja.
Umjetno hlađenje je potrebno ako će se gomolji čuvati duže od 4 mjeseca.
UMJETNO HLAĐENO SKLADIŠTE
Smanjujte temperaturu 0,5 – 0,7°C na dan do stabilne temperature, ali ne niže od 7°C.
Temperatura čuvanja niža od preporučene rezultirat će porastom šećera.
Ventilirajte redovito ali kratko, da spriječite nakupljanje CO2.
Svako variranje temperature, kombinirano s kondenzacijom, može rezultirati ranim klijanjem i visokim rizikom od pojave srebrolikosti.
Za dugotrajno čuvanje potrebno je upotrijebiti inhibitore klijanja.
Nemojte dorađivati krumpir ispod 10 °C.