Lucinda

LUCINDA (Vivaldi x Carrera) je krumpir krupnih gomolja i vrlo atraktivne sjajne kožice. Visokog je prinosa i vrlo prilagodljiva na razne klimatske uvjete.
Što se tiče skladištenja, vrlo dobro se čuva. Ova sorta krumpira primjerena je za kuhanje, pečenje, prženje i pirjanje, a posebno je dobra za krumpir salate, priloge na lešo i razne složence.

Lucinda boja mesa i kožice

Lucinda dospijeće

– Krupni gomolji
– Vrlo atraktivna sjajna kožica
– Visok prinos – vrlo rodna
– Prilagodljiva – adaptabilna sorta
– Dobro se čuva, skladišti

Kulinarski tip AB – neznatno čvrst
Dospijeće 64 Srednje kasno
Prinos zrelog nasada 115 Vrlo visok
Veličina gomolja 85 Velik
Oblik gomolja Ovalan
Broj gomolja 12-14
Boja mesa nakon kuhanja Žuta
Boja kožice Žuta
Period dormantnosti 65 Srednji
Nicanje 67 Normalno
Osjetljivost na metribuzin 87 Nije osjetljiva
Razvoj lišća i cime 76 Snažan
Unutrašnje modrice 10 Malo osjetljiva
Babičavost 44 Prilično osjetljiva
Sadržaj suhe tvari / škrob 17,4% / 11,6%
Podvodna težina gomolja / specifična masa 314 / 1.066
Prstenasta plutasta pjegavost gomolja (TRV) 86 Vrlo otporna
Plamenjača lista 56 Neznatno osjetljiva
Plamenjača gomolja 73 Neznatno osjetljiva
Alternaria 52 Osjetljiva
Obična krastavost 55 Osjetljiva
Prašna krastavost 49 Vrlo osjetljiva
PVY 24 Vrlo osjetljiva
Yntn tolerantnost gomolja 99 Tolerantna
PCN otpornost Tip Ro1 Ro2/3 Pa2 Pa3
Vrijednost 9 4 2
Rak krumpira Fysio F1 F2 F6 F18
Vrijednost 9 3 3 1

– Prilagodite gnojidbu analizi tla.
– Dušik (N): približno 230 kg N/ha uključujući i dušik iz tla.
– 2/3 gnojite prije sadnje, a 1/3 kao prihranu.
– Dvokratna aplikacija se preporuča kako bi se održala jaka lisna masa, što će rezultirati krupnim gomoljima.
– Gnojidbu kalijevim i fosfornim gnojivima provoditi prema standardnoj preporuci.
– Mangan (Mn) i magnezij (Mg) će potaknuti snažnu lisnu masu i spriječiti prerano odumiranje lišća.

Priprema za sadnju i sadnja

Sadnja

Ima dug period mirovanja, dormantnosti.
Naklijavanje pomaže unaprijediti porast.
Nemojte otkidati klice, to može dovesti do fiziološkog poremećaja zvanog babičavost.
Lucindu možemo uzgajati na različitim tipovima tla.
Izbjegavajte tla sklona pojavi prašne krastavosti.
Može se saditi rano, ali izbjegavajte sadnju u hladim uvjetima.
Željenu krupnoću u vrijeme iskopa možemo ostvariti pomoću različitog sklopa kao i pravim izborom vremena desikacije cime.

Tehnološka upozorenja

Rast

Nicanje je normalno.
Lucinda dobro podnosi metribuzin (Sencor).
Prejako navodnjavanje u drugom dijelu vegetacije povećava prenaglašenost lenticela.
Primijenite snažan program zaštite od plamenjače da spriječite plamenjaču lišća i gomolja.
Osjetljiva je na alternariju. Započnite s tretiranjem u vrijeme cvatnje.
Upotrijebite fungicide koji djeluju na alternaria solani i alternaria alternata.
Osigurajte redovan porast da spriječite toplotni stres jer može doći do deficijencija u mesu gomolja.

Desikacija cime i iskop

Berba

Osigurajte prirodno dozrijevanje nasada i dovoljno očvrsnuće kožice gomolja.
Vodite računa da je nasad zreo u vrijeme uništenja cime.
Kožica treba skroz očvrsnuti prije iskopa.
Lucinda je umjereno osjetljiva na modrice. Smanjite visinu pada kako bi smanjili mehanička oštećenja.

Skladištenje

Skladištenje

Lucinda ima dugu dormantnost, tako da je možemo čuvati u skladištu s vanjskom ventilacijom prvih mjesec dana nakon iskopa (vađenja).
Nemojte čuvati gomolje na preniskim temperaturama ako su namijenjeni za jesensko/zimski nasad.